ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ลำดับ
ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
1
OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พมจ.มยุรี
3.3 MB
2
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก oscc
5.5 MB
3
ความรุนแรง OSCC
1.7 MB
4
ท้องไม่พร้อม (15,17,19 กค.56)
5.5 MB
5
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (สตช.)
2.2MB
6
OSCC -1300-บพด.
12.3MB
7
URL สำหรับลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อใช้อบรมหรือทดลองใช้งานในระบบ OSCC
28 KB
8
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศุนย์ช่วยเหลือสังคม (เล่มชมพู)
13.9MB
9
คู่มือปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (เล่มเหลือง)
19.4MB
10
vdo นายกยิ่งลักษณ์ฯ กล่าวเปิด OSCC
13.9MB